Hotel Cubic

L‘Hotel CUBIK és un Kit de fàcil montatge. S’entrega en una bossa en la qual s’inclouen totes les peces, sistemes d’ancoratge i suports. També conté un niu central amb tub de vidre que permet l’observació.

NOM: Hotel KUBIC

SERIE: HOTEL DE INSECTOS

FECHA: 2017

DIMENSIONS: 20x24x20

TECNICA: Artesanal

2017-12-28T20:24:53+00:00

Leave A Comment