Hotel Atalaya

L‘hotel ATALAYA és una estació d’abelles de 194 forats de capacitat, ideal per a petits jardins i horts ecològics. Poden niar més de deu espècies diferents d’abelles, algunes de les quals afavoreixen la pol·linització mentre altres es mostren eficaces per combatre les plagues de pugó.

NOM: Hotel ATALAYA

SERIE: HOTEL D’INSECTES

FECHA: 2013

TECNICA: Artesanal

2017-06-13T09:26:38+00:00

Leave A Comment