Hotel Atalaya

2017-06-13T09:26:38+00:00

L'hotel ATALAYA és una estació d'abelles de 194 forats de capacitat, ideal per a petits jardins i horts ecològics. Poden niar més de deu espècies diferents

Hotel Atalaya 2017-06-13T09:26:38+00:00

Hotel Cubic

2017-12-28T20:24:53+00:00

L'Hotel CUBIK és un Kit de fàcil montatge. S'entrega en una bossa en la qual s'inclouen totes les peces, sistemes d'ancoratge i suports. També conté un niu central amb tub

Hotel Cubic 2017-12-28T20:24:53+00:00

Hotel JBB

2017-05-17T21:40:52+00:00

L'hotel JBB va ser especialmente dissenyat pel Jardí Botànic de Barcelona. Va ser instal·lat el 21 d'abril del 2013. La seva estructura de 2,40 metres d'alçada feta de roure del pais i avet Douglas pot allotjar

Hotel JBB 2017-05-17T21:40:52+00:00